Naxçıvanlı deyiləm Ordubadlıyam...


Bunu ordubadlıların ağzından yəqin ki eşitməyən qalmayıb. Amma deyilişin kəlməsi hardan gəlir heç ordubadlıların çoxunun özü belə bilmir.

Əksər Ordubadlıdan haralısan deyə soruşulduqda Ordubadlıyam deyir. Niyə Naxçıvanlı yox Ordubadlı deməsi bir çox insan üçün təəccüblü qarşılanır.

Bir çoxumuz üçün maraqlı olan Haralısan? Ordubadlı sualının çox uzun tarixi var....
Bu sualın cavabının tarixi mənbələrə əsasən niyə Ordubadlıyam deyilməsinin səbəbini sizinlə bölüşürük.


Dövrünün ən güclü dövlət xadimi I Şah Abbasın baş vəziri Hatəm bəy Ordubadi olub.

İmperiyanın idarəsi Şah Abbasdan çox onun baş vəziri Hatəm bəy Ordubadinin  əlində idi. 

Şah Abbasın daha bir fərmanı Ordubad şəhər məscidinin girişində həkk edilmişdi. Tarixi mənbələrə görə Ordubad şəhərinim əhalisinin vergilərdən azad olunması barədə verilmiş fərman şahın Nəsirəddin Tusi nəslindən olan baş vəziri Hatəm bəy Ordubadiyə hörmət və rəğbətinin ifadəsi idi. 

Fərman bu günə qədər də Ordubadda yerləşən Cümə məscidinin şərq qapısı üzərindəki daş lövhədə I Şah Abbasın nəsx xətti ilə görmək olar.

Həmin dövrlərdə Tacirlər Səfəvini gəzəndə vergi verməmək-vergidən azad olunmaq üçün “Ordubadlıyam” deyirdilər. Ordubad əhalisi hətta indidə “haralısan” sualına “Ordubadlıyam” cavabını verirlər.